Výzva: Poradenské služby pro MSP

06.01.2021

Malé a střední podniky mají šanci získat dotaci na nákup poradenských služeb.

Je tu nejspíše již opravdu poslední vyhlašovaná výzva ze současného Operačního programu PIK. Výzva Poradenské služby pro MSP je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Zatím nejsou známy detailní informace, ale my vám přinášíme alespoň krátký přehled. Výzva by měla být vyhlášena na začátku února.

Kdo může o dotaci žádat?

Malé a střední podniky (MSP)

Na co můžete získat dotaci?

Dotace půjdou na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové podniky s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a konkurenceschopnosti MSP. V minulé výzvě bylo možné získat dotaci konkrétně na:

  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpal, nebyl omezen. Výstupem projektu musel být certifikát, který žadatel předkládá nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %.
  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele. Výstupy schváleného plánu digitální transformace musel žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu, a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu. Výdaje na danou realizaci mohl žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu Technologie, a to v souladu s podmínkami vyhlašovaných výzev zaměřených na růst a posilování konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace. V případě, že nedojte ke splnění podmínky realizace schváleného plánu digitální transformace v minimálním rozsahu 30 % schváleného rozpočtu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 30 %.

Lze očekávat, že konkrétní podporované aktivity se v plánované výzvě mírně změní. Předpokládáme ale, že první ze zmiňovaných zůstane víceméně stejná.

Kolik můžete získat?

Lze očekávat, že míra podpory bude opět až 50 %. V předešlé výzvě byla poskytována dotace na projekt minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. Po vyhlášení výzvy informace aktualizujeme.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 8.2.2021
  • Příjem žádostí: 22.2.2021 - 21.6.2021

Náš tým 

Odesílání...