Zimní výzvy z OPŽP v roce 2020

21.10.2019

Přinášíme Vám čerstvé informace o připravovaných výzvách z OP Životní prostředí na zimní měsíce nadcházejícího roku.

Na únor je plánováno vyhlášení celkem osmi výzev z prioritní osy 1 (čistota vody) a 4 (ochrana přírody). Jedna část se tedy zaměřuje na podporu přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení. Druhá část výzev se věnuje zachování a ochraně životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a podporou ekosystémových služeb.

Současné programové období se chýlí ke konci, tak si nenechte ujít poslední možnost získat dotaci ve stávajících výzvách. Všechny jsou krátce představeny v následující tabulce. Detailnější informace o jednotlivých výzvách budeme postupně zveřejňovat. S dotazy se neváhejte obrátit přímo na naše dotační experty (telefonicky či prostřednictvím kontaktního formuláře).

opzp 2020


 Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...