Odpady: Prodloužení výzvy!

03.12.2019

Došlo k prodloužení příjmu žádostí ve výzvě na zvyšování podílu materiálového a energetického využití odpadů.

V minulých dnech došlo k prodloužení příjmu žádostí ve výzvě č. 114: Zvyšování podílu materiálového a energetického využití odpadů Operačního programu Životní prostředí.

Své žádosti o dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, mohou okraje, obce, státní podniky a mnoho dalších žadatelů posílat až do 1. 6. 2020!

Ve výzvě je možné podpořit projekty zaměřené na navýšení kapacity aerobního zpracování čistírenských kalů:

A) Dovybavení stávajících kompostáren či jiných zařízení

Ve stávajících zařízeních lze podpořit pořízení techniky potřebné výhradně pro navýšení aerobního zpracování čistírenských kalů. V rámci těchto projektů bude za uznatelnou považována technika přímo sloužící k zapravení čistírenského kalu do zakládky.

Za uznatelnou techniku lze považovat pouze: překopávače, rozmetadla a míchací vozy v případě, že jimi stávající zařízení již nedisponuje. Dále je možné podpořit nezbytné stavební úpravy související s navýšením kapacity (zpevněná plocha, jímka).

Mezi neuznatelnou techniku se naopak řadí např.: veškerá manipulační technika, nakladač, štěpkovač, drtič, energetické prostředky, váhy, monitorovací zařízení a další komponenty sloužící k provozu kompostárny či jiného zařízení jako celku.

B) Výstavba nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů (do zařízení nevstupuje jiný odpad)

V rámci nových zařízení lze podpořit technologie na hygienizaci kalů z ČOV. Za uznatelný náklad je považována veškerá technika nezbytná k provozu zařízení.

Na začátek nového roku je v oblasti odpadů připravena také výzva č. 122: Prevence vzniku odpadů, jejíž vyhlášení je plánováno na začátek února 2020. Výzva se bude věnovat snižování množství odpadů z výroby, přípravě výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpoře zavádění tzv. systému door-to-door. A aktuálních informacích Vás budeme informovat zde v aktualitách!

Odesílání...