OPŽP – Prodloužení příjmu žádostí

03.12.2020

Došlo k prodloužení příjmu žádostí u několika výzev Operačního programu Životní prostředí. Využijte šanci a podejte žádost o dotaci.

Hned u čtyřech výzev z Operačního programu Životní prostředí došlo k prodloužení příjmu žádostí. Prodloužení se týká výzev zaměřených na hospodaření s dešťovou vodou, protipovodňová opatření, sanaci svahových nestabilit a na prevenci proti škodám způsobeným zvláště chráněnými druhy živočichů.

O jaké výzvy se konkrétně jedná?

VÝZVA Č. 144. - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Na co můžete získat dotaci v této výzvě: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků; Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

VÝZVA Č. 148 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Na co můžete získat dotaci v této výzvě: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

VÝZVA Č. 149 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Na co můžete získat dotaci v této výzvě: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

U těchto tří výzev je nově možné podávat žádosti až do 1. března 2021.

VÝZVA Č. 110 - Posílit biodiverzitu

Na co můžete získat dotaci v této výzvě: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

 U této výzvy je nově možné podávat žádosti až do 30. června 2021.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...