Dotace na povodňovou ochranu

02.09.2020

Nenechte si ujít možnost získat dotaci až 85 %.

V průběhu října dojde k vyhlášení dvou výzev směřujících k zavádění protipovodňových opatření a lepšímu hospodaření se srážkovou vodou. Spektrum možných žadatelů je poměrně široké, od obcí přes vysoké školy po NNO.

Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Na co lze získat podporu?

V rámci této výzvy budou podporovány aktivity věnující se stabilizaci a sanaci svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokováno 100 mil. Kč. Výše dotace může dosahovat až 85 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 10.-17. 12. 2020

Preventivní protipovodňová opatření

Na co lze získat podporu?

V rámci této výzvy budou podporovány dva typy aktivit:

  1. Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podpořeny budou projekty věnující se například zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní).
  2. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány (podpořeny budou projekty věnující se například budování a modernizaci systému předpovědní povodňové služby, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorbě digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému).

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace.

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokováno 100 mil. Kč. Výše dotace může dosahovat až 85 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 10.-17. 12. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...