Ochrana před povodněmi a zabezpečení svahů v obcích a krajích

29.10.2020

Obce a kraje mohou získat dotaci až 85 % na zvyšování bezpečnosti před působením extrémního počasí!

V minulých dnech odstartoval příjem žádostí hned ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí! Ve výzvách bude rozděleno celkem 100 mil. Kč mezi projekty věnující se zpracování digitálních povodňových plánů, pořízení protipovodňových varovných systémů či nápravě nebezpečných svahových nestabilit.

Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Na co lze získat podporu?

V rámci této výzvy budou podporovány aktivity věnující se stabilizaci a sanaci svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokováno 50 mil. Kč. Výše dotace může dosahovat až 85 %. Celkové výdaje projektu mohou dosahovat max. 50 mil. EUR a min. 200 tis. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 10.-17. 12. 2020

Preventivní protipovodňová opatření

Na co lze získat podporu?

V rámci této výzvy budou podporovány dva typy aktivit:

  1. Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podpořeny budou projekty věnující se například zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní).
  2. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány (podpořeny budou projekty věnující se například budování a modernizaci systému předpovědní povodňové služby, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorbě digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému).

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace.

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokováno 50 mil. Kč. Výše dotace může dosahovat až 85 % (s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude poskytována podpora max. 70 %). Celkové výdaje projektu mohou dosahovat max. 50 mil. EUR a min. 200 tis. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 10.-17. 12. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...