Výstavba veřejných budov v pasivním standardu

13.05.2019

Stále probíhá příjem žádostí na výstavbu veřejných budov s vysokým energetickým standardem.

do 31. 10. 2019 lze žádat o dotaci ve výzvě č. 61 z Operačního programu Životní prostředí. Jejím cílem je rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu. Důraz je kladen zejména na oblast státní správy a veřejné samosprávy.

Kolik můžete získat na projekt?

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosáhnou max. 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč.

Jaké jsou podporované aktivity?

Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení.

Výzva je omezena na žadatele mimo území hl. m. Prahy.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...