Vyhlášení výzvy: Inventarizace a odstranění ekologických zátěží

03.07.2019

Získejte dotaci až 85 % na dokončení inventarizace či odstranění ekologických zátěží. Výzva startuje na začátku srpna.

1. 8. 2019 bude vyhlášena výzva č. 99 z Operačního programu Životní prostředí, která se věnuje dokončení inventarizací a odstranění ekologických zátěží. Celkem je na tuto výzvu alokováno 200 mil. korun a paleta možných příjemců podpory je opravdu pestrá.

Dotaci mohou získat projekty zaměřené na sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých bude analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy, a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Dále bude podpořeno ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby – podnikající.

Kolik můžete získat?

Dotace je poskytována až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Důležité termíny

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2019

  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2019


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...