OP ŽP: Dotační příležitosti v roce 2020

16.12.2019

Podívejte se, jaké dotační příležitosti jsou pro vás připraveny v oblasti životního prostředí v nadcházejícím roce.

I na rok 2020 je připraveno mnoho dotačních příležitostí díky Operačnímu programu Životní prostředí. Jelikož se jedná o konečný rok současného programového období, budete mít poslední možnost požádat o dotaci ve výzvách ve stávající podobě. Připravované výzvy směřují k protipovodňové ochraně, prevenci vzniku odpadů, ochraně přírody a posilování biodiverzity, a v neposlední řadě též k úsporám energie.

Co vše Vás čeká?

opzp 2020

Jaké výzvy konkrétně doporučujeme?

Snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Finanční podporu lze získat na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace včetně projektů realizovaných metodou EPC. Jedná se například o zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní nebo realizace systémů využívajících odpadní teplo. Podporovány jsou též instalace fotovoltaických systémů a solárně-termických kolektorů. Na aktuálně do začátku února otevřenou výzvu plynule naváže v březnu výzva nová s číslem 146.

Prevence vzniku odpadů

Tato výzva se věnuje snižování množství odpadů z výroby, přípravě výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpoře zavádění tzv. systému door-to-door. Finanční podporu lze získat na projekty předcházení vzniku komunálních či průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě). Podpořeny budou například projekty věnující se realizaci nebo modernizaci technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů, projekty budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů či projekty zavádění tzv. systému „door-to-door“.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...