Dotační výzvy OPŽP na rok 2019

02.10.2018

Došlo ke zveřejnění harmonogramu dotačních výzev Operačního programu Životní prostředí pro příští rok.

Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok pro tento operační program připraveno k čerpání 11,9 mld. korun. Finance budou rozdělovány v 16 nových výzvách.

Jaké je rozložení financí?

  • Největší objem peněz je vyhrazen na energeticky úsporné renovace budov sloužících k veřejné potřebě. Jedná se o 4 mld. Kč.
  • Na další vlnu kotlíkových dotací jsou připraveny 3 mld. Kč.
  • Prostředky na hospodaření se srážkovou vodou v obcích a městech, preventivní opatření proti povodním a ochranu vodních zdrojů dosahují 2,65 mld. Kč.
  • Více než 1 mld. Kč je připravena na ochranu krajiny a přírody.
  • Kolem 1 mld. Kč je vyčleněno na projekty odpadového hospodářství.

V následujícím roce bude samozřejmě pokračovat i dalších 11 již otevřených výzev za 8,7 mld. Kč.

O aktuálně vyhlašovaných výzvách Vás budeme v průběhu roku informovat.

Odesílání...