Dotace na výzkum, vývoj a inovace

29. 7. 2019

Podzim je letos na dotační příležitosti opravdu bohatý. Nové výzvy budou vyhlášeny i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v podnikatelském sektoru. Čekají na Vás tři oblíbené výzvy: Aplikace, Potenciál a Inovace.

Dotace na výzkum, vývoj a inovace

Blíží se vyhlášení nových výzev ve třech programech Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pro každou z nich jsme připravili přehlednou rešerši se všemi důležitými informacemi.

Aplikace

Využijte program Aplikace a získejte dotaci až 80 % na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Projekt by měl přispět k dosažení alespoň jednoho z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje, mezi které se řadí: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, software. Podporu lze využít na mzdy a pojistné pracovníků, náklady na nástroje a vybavení, či také na nákup licencí, poradenských služeb a ostatní provozní náklady. Více zde.

Potenciál

Získejte podporu až 50 % na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Více zde.

Inovace

V tomto dotačním titulu máte možnost získat dotaci ve výši až 45 % na procesní, organizační a marketingové inovace. Mezi způsobilými výdaji jsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavby, technologie, software a data, práva k využívání duševního vlastnictví či certifikaci produktů. Více zde.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup