Dotační výzva na výzkum, vývoj a inovace

29.07.2019

Podzim je letos na dotační příležitosti opravdu bohatý. Nové výzvy budou vyhlášeny i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v podnikatelském sektoru. Čekají na Vás tři oblíbené výzvy: Aplikace, Potenciál a Inovace.

Blíží se vyhlášení nových výzev ve třech programech Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pro každou z nich jsme připravili přehlednou rešerši se všemi důležitými informacemi.

Aplikace

Využijte program Aplikace a získejte dotaci až 80 % na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Projekt by měl přispět k dosažení alespoň jednoho z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje, mezi které se řadí: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, software. Podporu lze využít na mzdy a pojistné pracovníků, náklady na nástroje a vybavení, či také na nákup licencí, poradenských služeb a ostatní provozní náklady. Více zde.

Potenciál

Získejte podporu až 50 % na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Více zde.

Inovace

V tomto dotačním titulu máte možnost získat dotaci ve výši až 45 % na procesní, organizační a marketingové inovace. Mezi způsobilými výdaji jsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavby, technologie, software a data, práva k využívání duševního vlastnictví či certifikaci produktů. Více zde.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...