OP PIK: Dotace na výzkum, vývoj a inovace

13. 7. 2020

Nenechte si ujít zářijové výzvy pro podnikatele s možností čerpat dotaci ve výši 25 až 70 %.

OP PIK: Dotace na výzkum, vývoj a inovace

Na začátek podzimu jsou připraveny tři výzvy z oblíbených programů Inovace, Aplikace a Potenciál. Malé, střední i velké podniky budou mít možnost žádat o dotaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na všechny tři výzvy je alokováno celých 6 mld. korun.

Inovace – Inovační projekt (VIII)

Na co lze získat podporu?

  • Produktová inovace – Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • Procesní inovace – Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
  • Organizační inovace – Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby
  • Marketingová inovace – Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů

Mezi způsobilé výdaje se řadí projektová dokumentace, stavby, technologie, software a data, práva k využívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky, velké podniky (pouze projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu).

Kolik můžete získat?

Na výzvu jsou alokovány 2,5 mld. kč. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 25 až 45 % podle velikosti podniku.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 29. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 10. 2020-29. 1. 2021

Podrobnější rešerše zde. (aktualizováno zde)

Aplikace (VIII)

Na co lze získat podporu?

Podporován je průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, neinvestiční náklady na licence, náklady na poradenské služby VaV, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Kdo může žádat o dotaci?

Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace

Kolik můžete získat?

Na výzvu jsou alokovány 2,5 mld. Kč. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 14. 9. 2020-15. 12. 2020

Podrobnější rešerše zde. (aktualizováno zde)

Potenciál (VII)

Na co lze získat podporu?

Podporováno je založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Mezi způsobilé výdaje se řad také dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí atp.).

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky, velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu nebo na projekty, jejichž hlavním účelem je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace. Výše dotace je stanovena v rozsahu 2-50 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení: 21. 8. 2020
  • Příjem žádostí: 4. 9. 2020-23. 11. 2020

Podrobnější rešerše zde (aktualizováno zde)


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým

 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup