OP PIK: Dotace na výzkum, vývoj a inovace

13.07.2020

Nenechte si ujít zářijové výzvy pro podnikatele s možností čerpat dotaci ve výši 25 až 70 %.

Na začátek podzimu jsou připraveny tři výzvy z oblíbených programů Inovace, Aplikace a Potenciál. Malé, střední i velké podniky budou mít možnost žádat o dotaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na všechny tři výzvy je alokováno celých 6 mld. korun.

Inovace – Inovační projekt (VIII)

Na co lze získat podporu?

  • Produktová inovace – Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • Procesní inovace – Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
  • Organizační inovace – Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby
  • Marketingová inovace – Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů

Mezi způsobilé výdaje se řadí projektová dokumentace, stavby, technologie, software a data, práva k využívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky, velké podniky (pouze projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu).

Kolik můžete získat?

Na výzvu jsou alokovány 2,5 mld. kč. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 25 až 45 % podle velikosti podniku.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 29. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 10. 2020-29. 1. 2021

Podrobnější rešerše zde. (aktualizováno zde)

Aplikace (VIII)

Na co lze získat podporu?

Podporován je průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, neinvestiční náklady na licence, náklady na poradenské služby VaV, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Kdo může žádat o dotaci?

Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace

Kolik můžete získat?

Na výzvu jsou alokovány 2,5 mld. Kč. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 14. 9. 2020-15. 12. 2020

Podrobnější rešerše zde. (aktualizováno zde)

Potenciál (VII)

Na co lze získat podporu?

Podporováno je založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Mezi způsobilé výdaje se řad také dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí atp.).

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky, velké podniky pouze se 100 % vazbou na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu nebo na projekty, jejichž hlavním účelem je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace. Výše dotace je stanovena v rozsahu 2-50 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení: 21. 8. 2020
  • Příjem žádostí: 4. 9. 2020-23. 11. 2020

Podrobnější rešerše zde (aktualizováno zde)


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým

Odesílání...