Digitální proměna ve vaší firmě

11.11.2020

Již 2. 12. startuje příjem žádostí ve výzvě Průmysl 4.0! Získejte dotaci až 45 % a pusťte se do digitální transformace vaší firmy.

Již za pár dní bude zahájen příjem žádostí ve výzvě Průmysl 4.0 z Programu Technologie. 

Co je průmysl 4.0? 

Průmysl 4.0 získal své označení díky čtvrté průmyslové revoluci, která v současné době probíhá. Jednou ze základních podstat Průmyslu 4.0 je digitalizace, rozšiřování vysokorychlostního internetu, rozvoj chytrých technologií či například komunikace. Za klíčový prvek Průmyslu 4.0 můžeme považovat propojování, které je úzce napojeno na prohlubování automatizace a optimalizace procesů v oblasti výroby, logistiky a služeb. Zásadní vliv na rozvoj průmyslu 4.0 mají zejména následující technologie:

  • Web 2.0 (mobilní přístroje) – Využívání webových nástrojů například ke komunikaci o nasazení směn ve výrobě a/nebo použití mobilních koncových přístrojů, například tabletů ke kontrole/řízení strojů.
  • Kyberneticko-fyzické systémy (internet věcí) – Propojení strojů a produktů pomocí internetu, případně také propojení s logistickými procesy, možnost decentralizovaného řízení výroby a zahrnutí uživatelských dat (velké objemy dat/Big Data). 
  • 3D tisk (aditivní výroba) – Individualizovaný výrobní postup (sintrování nebo také selektivní spékání laserem), který se stále více využívá nejen v kontextu průmyslu, ale zejména v lékařství.
  • Robotika – Přenesení fyzické interakce na naprogramované průmyslové nebo servisní roboty řízené senzory, kteří mohou s pomocí umělé inteligence částečně převzít manuální úkoly. 
  • Nositelná elektronika a augmentace – inteligentní rukavice, datové brýle, chytré hodinky nebo podobné přístroje nošené v blízkosti těla. Pracovníkovi poskytnou například počítačem generované doplňující informace, a tím mu nabídnout přímou pomoc v reálné pracovní situaci.  (zdroj: www.nuv.cz)

Na co lze získat dotaci?

Na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která však musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

POZOR! Žadatel musí mít stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti, na kterou projekt musí navazovat.

Mezi způsobilé výdaje se řadí dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Dotaci lze tedy využít na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů. Dále se může jednat o výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Získané finance lze využít též na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci projektu.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky

Kolik můžete získat?

Míra podpory je stanovena na 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky. Min. výše dotace je stanovena na 1 mil. Kč a max. výše dotace je na 40 mil. Kč. 

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 10. 2020
  • Příjem žádostí: 2. 11. 2020-2. 3. 2021

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...