Nová výzva: Průmysl 4.0

27.08.2020

Získejte dotaci až 45 % a pusťte se do digitální transformace vaší firmy.

Již na začátku října by mělo dojít k vyhlášení další výzvy z Programu Technologie, tentokrát zaměřené na rozvoj průmyslu 4.0.

Na co lze získat dotaci?

Na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která však musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

POZOR! Žadatel musí mít stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti, na kterou projekt musí navazovat.

Dotaci lze využít na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů. Dále se může jednat o výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Získané finance lze využít též na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci projektu.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky

Kolik můžete získat?

Míra podpory je stanovena na 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky. Min. výše dotace je stanovena na 1 mil. Kč a max. výše dotace je stanovena na 40 mil. Kč. Na výzvu je alokováno celkem 550 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 10. 2020
  • Příjem žádostí: 5. 1.-6. 4. 2021

Detailnější informace o plánované výzvě najdete v připravené rešerši.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...