Vyhlášení výzvy: Spolupráce – Klastry

30.06.2020

Byla vyhlášena výzva pro rozvoj inovačních sítí.

Využijte již sedmou výzvu Programu podpory Spolupráce – Klastry, která směřuje k rozvoji intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Získejte dotaci až 70 % na rozvoj inovačních sítí!

Na co lze získat podporu?

  • Kolektivní výzkum – projekty řešené s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu.
  • Sdílená infrastruktura – založení či rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
  • Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů, koordinovaný přístup na třetí trhy apod.
  • Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking apod.

Kdo může žádat o dotaci?

Výzva je určená malým a středním podnikům, a též výzkumným organizacím.

Kolik můžete získat?

Minimální absolutní dotace pro jeden projekt je 500 tis. Kč. a maximální absolutní dotace pro jeden projekt se liší v rámci jednotlivých aktivit. Podle zvolené aktivity se liší také míra podpory, která je pro aktivitu:

  • 3.1 a): 45 % pro malé podniky a 35 % pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj. 70 % pro malé podniky a 60 % pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum.
  • 3.1 b), c) a d): 50 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 16. 6. 2020
  • Příjem žádostí: 22. 6. – 30. 9. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým

Odesílání...