Vyhlášení výzvy: Inovační vouchery 2

17.06.2020

Rozviňte ve svém podniku komunikaci a vzájemné sdílení poznatků s výzkumnou sférou!

Zintenzivněte vlastní inovační aktivity díky výzvě Inovační vouchery s alokací 150 mil. Kč. V pořadí šestá výzva Programu podpory Inovační vouchery bude vyhlášena 1. července 2020.

Na co lze získat dotaci?

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří. Jedná se zejména o měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikaci výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizací procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky

Kolik můžete získat?

Lze očekávat, že výše dotace se bude, jako v minulých výzvách, pohybovat do max. výše 85 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 7. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 7. – 31. 12. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...