Letní výzvy v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání

24.06.2019

Na prázdninové měsíce je připraveno vyhlášení dvou výzev z oblasti vzdělávání. Směřují k organizačním složkám státu, ale též ke školám a jiným školským zařízením.

Organizační složky státu mohou od července žádat o dotaci na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací. Naproti tomu školy, školská zařízení či například neziskové organizace mají možnost od srpna zasílat žádosti o dotaci na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II

Výzva se zaměřuje na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni prostřednictvím zkvalitnění řízení RIS3 strategie, pravidelného sledování a vyhodnocování inovačního potenciálu VaVaI v Česku a sledováním a vyhodnocováním technologických trendů a potřeb.

Kdo může být příjemcem dotace?

Organizační složky státu

Jaké je územní omezení?

Celé Česko včetně Prahy

Jaká je celková alokace výzvy?

40 mil. Kč

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: červenec 2019
  • Zahájení příjmu žádostí: červenec 2019
  • Ukončení příjmu žádostí: únor 2020

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Skrze tuto výzvu lze získat dotaci na:

  • Podporu pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života.

  • Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí.

  • Transformaci současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do služeb prevence a včasné intervence s cílem prevence institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

  • Zpracování návrhů na úpravu Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá.

Kdo může být příjemcem dotace?

Školy a školská zařízení, VŠ, soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky, NNO, územní samosprávné celky a jejich PO, zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion.

Jaké je územní omezení?

Celé Česko včetně Prahy

Jaká je celková alokace výzvy?

400 mil. Kč

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: srpen 2019
  • Zahájení příjmu žádostí: srpen 2019
  • Ukončení příjmu žádostí: listopad 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...