Dvě lednové výzvy pro Prahu

22.01.2020

Na leden jsou pro Prahu připraveny dvě výzvy z oblasti energetických úspor v dopravě a z oblasti poradenství.

V průběhu ledna dojde (v případě druhé představované výzvy již došlo) k vyhlášení dvou výzev z Operačního programu Praha-pól růstu ČR. Jedna směřuje k podpoře podnikatelských subjektů a druhá k Hlavnímu městu Praha a Dopravnímu podniku hl. m. Prahy.

Poradenské služby pro podnikatele (MSP)

Výzva se věnuje zajištění snazšího vzniku a rozvoje znalostně intenzivních firem.

Na co lze podporu využít?

Budou podpořeny projekty věnující se vzniku a rozvoji kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP).

Kdo může o dotaci žádat?

Podnikatelské subjekty

Kolik můžete získat?

Na připravovanou výzvu je alokováno 70 mil. Kč. Výše způsobilých výdajů bude ještě upřesněna po vyhlášení výzvy.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 21. 1. 2020 (zatím však nevyhlášeno)
  • Příjem žádostí: 24. 2. 2020-5. 1. 2021

Energetické úspory v městské veřejné dopravě

Výzva se zaměřuje na energetické úspory v městských objektech dosažené za využití vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

Na co lze podporu využít?

Budou podpořeny projekty věnující se zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Finance lze využít například na zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel, na výměnu přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné, či na renovaci osvětlovacích soustav, instalaci vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy.

Kdo může o dotaci žádat?

Hlavní město Praha, Dopraví podnik hl. m. Prahy, a.s.

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokováno 280 mil. Kč.  Jeden projekt může získat podporu ve výši min. 1 mil. Kč a max. 280 mil. Kč. Míra podpory se odvíjí od typu příjemce, pohybuje se v rozmezí 90-95 %.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 14. 1. 2020
  • Příjem žádostí: 17. 2. 2020-29. 1. 2021

Na co se můžete těšit v únoru?

Na únor je také plánováno vyhlášení dvou výzev. V obou případech by mělo dojít k vyhlášení 18. 2. 2020 a příjem žádostí by měl být spuštěn o měsíc později (19. 3. 2020). Jedná se o tyto výzvy:

  • Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – věnuje se posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci
  • Podpora komunitního života – věnuje se posílení aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci

O detailech vás budeme informovat.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...