OP PIK 2021: Co nás čeká?

10.03.2021

Několik novinek o dotacích pro podnikatele. Čekají vás přechodné výzvy a fond obnovy!

V tuto chvíli nejsou v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na letošní rok plánované žádné nové výzvy, kromě těch již zveřejněných. Výzva ICT a sdílené služby bude proto vyhlášená až z nového OP TAK nebo z fondu obnovy.

V letních měsících by ale měly být vypsány přechodné výzvy (OP PIK) a výzvy na podporu oživení a odolnosti (ty budou vyhlašovány v rámci Národního plánu obnovy). U přechodných výzev se mimo jiné počítá s výzvami Inovace, Potenciál a Aplikace. Výzvy RRF s předpokládanou alokací 180 mld. Kč budou zaměřené na fotovoltaiku, elektromobilitu, cirkulární ekonomiku a hospodaření s vodou. Podle dosavadních informací by měly být zaměřené i na pražské projekty a velké podniky. 

Kdy se naplno rozběhne nový OP TAK není zatím úplně jasné. Schvalování Dohody o partnerství se stále zpožďuje, čímž se s velkou pravděpodobností opozdí také schválení samotného Operačního programu ze strany vlády a následně i ze strany Evropské komise.

Již nyní je jasné, že proplácení prostředků nezačne před schválením Operačního Programu Evropskou komisí. Výzvy by měly ale začít být vyhlašovány dříve.

Jaké výzvy jsou pro podnikatele aktuálně k dispozici?

Výzva Proof of Concept – potenciálně synergická výzva

 • Pouze do 15. 3. 2021
 • Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Výzva Úspory energie s EPC

 • Do 31. 3. 2021
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, systémů měření a regulace na výrobu energie; realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru; využití odpadní energie ve výrobních procesech; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku; instalace kogenerační jednotky; instalace akumulace elektrické energie.

Výzva Služby infrastruktury

 • Do 1. 4. 2021
 • Poskytování služeb inovativním podnikům; provozování inovační infrastruktury; rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií; výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Výzva Vysokorychlostní internet – Tvorba digitálních technických map krajů

 • Do 16. 4. 2021
 • Tvorba digitálních technických map – kraje.

Výzva Vysokorychlostní internet – Tvorba digitálních technických map – Veřejnoprávní subjekty

 • Do 16. 4. 2021
 • Tvorba digitálních technických map – veřejnoprávní subjekty.

 Výzva Úspory energie

 • Do 30. 4. 2021
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, systémů měření a regulace na výrobu energie; realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru; využití odpadní energie ve výrobních procesech; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku; instalace kogenerační jednotky; instalace akumulace elektrické energie.

Výzva Poradenství – Poradenské služby pro MSP

 • Do 21. 6. 2021
 • Poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové podniky.
Odesílání...