Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

25.05.2020

Rýsuje se struktura nového Operačního programu pro podnikatele. Co vás čeká?

Začíná se rýsovat přesnější podoba nového Operačního programu pro období 2021-2027 Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. V květnu byl zveřejněn návrh, ke kterému aktuálně může široká veřejnost předkládat připomínky skrze veřejnou konzultaci (až do 7. 6. 2020). Je zformována předběžná struktura programu s jeho prioritami a specifickými cíli. Právě jednoduchý přehled struktury vám představujeme níže. Celý návrh programového dokumentu je k přečtení zde.

Předběžná struktura programu OP PAK

PRIORITA 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

 • SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
 • SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
 • SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

PRIORITA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

 • SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

PRIORITA 3: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

 • SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
 • SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
 • SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni
 • SC 3.4 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

PRIORITA 4: Efektivnější nakládání se zdroji

 • SC 4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám
 • SC 4.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

PRIORITA 5: Rozvoj digitální infrastruktury

 • SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení

PRIORITA 6: Technická pomoc


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...