Operační programy pro období 2021-2027

03.04.2019

Priority Česka pro nové programové období jsou již zformovány. Zároveň byly představeny i nové operační programy a oblasti podpory. Zjistěte, co Vás všechno čeká. Buďte na nové období připraveni!

Nové programové období (2021-2027) klepe na dveře a přípravy jsou v plném proudu. Již víme, že Česko bude mít z Evropské Unie k dispozici 20 mld. EUR. V únoru zároveň Vláda ČR schválila návrh oblastí a operačních programů, který aktuálně zahrnuje 6 tematických operačních programů, operační program technická pomoc a programy přeshraniční spolupráce, které se budou podílet na naplnění národních strategických cílů. OP Rybářství bude navržen Ministerstvem zemědělství a Program rozvoje venkova plánuje Evropská komise nově vyčlenit mimo politiku soudržnosti.

Jaké strategické cíle bude Česko naplňovat?

 • Zlepšení kvality životního prostředí, zavedení nízko-uhlíkové ekonomiky a adaptace na změnu klimatu

 • Výzkumný a inovační systém zvyšující konkurenceschopnost společnosti v kontextu technologické změny

 • Konkurenceschopná a soudržná společnost

 • Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava

 • Udržitelný a integrovaný rozvoj městských a venkovských oblasti

Jaké jsou navrhované programy?

 • OP Konkurenceschopnost

 • Integrovaný regionální operační program

 • OP Výzkum a vzdělávání

 • OP Lidské zdroje

 • OP Životní prostředí

 • OP Doprava

 • OP Technická pomoc

Jaký je plánovaný postup? Co nás čeká dále?

 • Březen 2019 – Dojde k finalizaci nového Jednotného metodického prostředí (JMP).

 • Květen 2019 – Proběhnou volby do Evropského parlamentu, které mohou ovlivnit schválení pravidel a začátek programového období.

 • Červenec 2019 – Bude vytvořen finální návrh NKR a informace o operačních programech (OP) a Dohodě o partnerství (DoP) vládě ČR.

 • Březen 2020 – Bude představena finální verze DoP a OP vládě ČR.

 • Leden 2021 – Začne nové programové období!!!

 

Zdroj: www.dotaceEU.cz (infografika)

Odesílání...