Programové období 2021-2027: Co nás čeká nového?

15.10.2018

Diskuze o novém programovém období jsou v plném proudu. Čekají nás změny ve výpočtech, čerpání či prioritách.

Již na začátku května zveřejnila Evropská komise návrh víceletého finančního rámce pro období 2021-2027 (rozpočet pro Evropu). Jeho nedílnou součástí je i návrh prostředků pro politiku soudržnosti s cílem podpory rozvoje regionů v celé EU. Prvotní část návrhů legislativy stanovuje pravidla čerpání fondů po roce 2020. Součástí návrhů jsou i tzv. národní obálky, ze kterých je patrné, že Česko bude mít méně prostředků. Tato situace vychází z vyšší vyspělosti Česka v porovnání s předešlý programovým obdobím. Podle prvního návrhu by se mělo jednat o přibližně 20,1 mld. eur (resp. 18 mld. eur ve stálých cenách roku 2018). Oproti současnému období by Česko mělo získat zhruba o 24 % méně prostředků.

V novém období dojte také ke změně výpočtu částky určené jednotlivým státům. Hlavním indikátorem pro výpočet zůstává výše HDP na obyvatele. V úvahu jsou ale brány i další indikátory, jako nezaměstnanost, úroveň vzdělávání, migrace či například klimatické změny.

Nové investiční cíle

Kromě výpočtu prostředků je znám také pohled Evropské komise na rozpočet EU a politiku soudržnosti po roce 2020 - ten zahrnuje její priority, zaměření a zjednodušení v oblastech auditu a harmonizace pravidel. Evropská komise stanovila pět investičních cílů (v současném období jich je 11), v rámci kterých významné postavení zastává téma změny klimatu. Investice budou přerozdělovány do následujících cílů:

  • Inteligentnější Evropa
  • Ekologičtější bezuhlíková Evropa
  • Propojenější Evropa
  • Sociálnější Evropa
  • Evropa, která má blíže k občanům

Méně byrokracie pro podnikatele

Podnikatelé se mohou těšit na méně byrokracie a jednodušší způsob nárokování plateb díky zjednodušenému vykazování nákladů. Administrativní zátěž žadatelů by měla být snížena posílením kontroly podmínek oprávněnosti ze strany zprostředkovatelského orgánu.

Odesílání...