Nové dotace pro zemědělce

05.06.2023

Bylo vyhlášeno 5 dotačních výzev směřujích k podpoře zemědělské činnosti.

Nové dotace pro zemědělce

Na letní měsíce jsou opět připraveny dotace pro zemědělce. 

Zemědělci a zpracovatelé zemědělské produkce mohou během léta žádat o dotaci v pěti výzvách, v rámci kterých je podporována stavba a modernizace stájí, dojíren a mléčnic, nákup vybavení pastevních areálů, staveb pro skladování krmiv a steliv či nákup zemědělských strojů. 

Podpora směřuje také k investicím na pořízení strojů a nástrojů pro zpracování, skladování, prodejní automaty, vybavení prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora.

Jaké dotace jsou připraveny?

Dotace na investice do zemědělských podniků

  • Až 30 mil. Kč na stavby a technologie sloužící pro živočišnou výrobu, stavby a technologie sloužící pro rostlinnou a školkařskou výrobu, nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, i na náklady spojené s přípravou a realizací projektu.

Dotace na investice do zpracování zemědělských produktů

  • Až 30 mil. Kč na nákup zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, pro skladování výrobků a surovin, i na nákup dopravních prostředků pro rozvoz potravin a krmiv, zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Dotace na zahájení činnosti mladého zemědělce

  • Až 2 mil. Kč na nákup, výstavbu či rekonstrukci zemědělských nemovitostí, pořízení technologií, strojů, osiv, sadby, prostředků na ochranu rostlin, na investice pro zpracování vlastních produktů a jejich uvádění na trh.

Dotace na inovace při zpracování zemědělských produktů

  • Až až 30 mil. Kč na provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů (výrobě potravin a krmiv), nezbytně nutné investiční výdaje a náklady spojené s přípravou a realizací projektu.

Podpora operačních skupin a projektů EIP (evropské inovační partnerství)

  • Až 30 mil. Kč na inovace spojené s investicí (zejména inovace v technologiích), inovace bez investice (např. inovace organizační a změny technologických postupů) v zemědělství/potravinářství, inovace v lesnictví (pouze inovace bez investice).

Kontakt

Odesílání...