Last Call: Výzvy v oblasti energetických úspor a odpadů

06.01.2020

3. února 2020 končí příjem žádostí ve dvou výzvách z oblasti energetických úspor a odpadů. Nezapomeňte v čas odevzdat připravené projekty!

O jaké výzvy se jedná?

121 - Snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Finanční podporu lze získat na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace včetně projektů realizovaných metodou EPC. Jedná se například o zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní nebo realizace systémů využívajících odpadní teplo. Podporovány jsou též instalace fotovoltaických systémů a solárně-termických kolektorů.

126 - Zvyšování podílu materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle této výzvy se řadí podpora způsobu nakládání s odpady využívající odpad jako zdroj druhotných surovin, podpora příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení jeho ekonomické hodnoty, podpora odděleného sběru odpadů a systémů odděleného sběru specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systémů. Mezi aktivity, na které lze získat dotaci spadá: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury; výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Nestíháte podat projekty v aktuálních výzvách?

Nezoufejte, na začátek nového roku je v oblasti odpadů připravena nová výzva č. 122: Prevence vzniku odpadů, jejíž vyhlášení je plánováno na první únorové dny. Výzva se bude věnovat snižování množství odpadů z výroby, přípravě výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpoře zavádění tzv. systému door-to-door.

Na výše zmiňovanou výzvu č. 121 pak plynule naváže nová výzva č. 146 (s více méně stejným zaměřením). Její vyhlášení je plánováno na 2. března 2020 a příjem žádostí by měl být otevřen do 2. března 2021.

O aktuálních informacích Vás budeme samozřejmě informovat zde v aktualitách!


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...