Kritický zpravodaj II.

09.09.2019

Léto je za námi a my pro Vás máme již třetí číslo kritického zpravodaje! Tématem zářijového čísla je šetrné nakládání s odpady a snižování jejich produkce.

Šetrné nakládání s odpady a snižování jejich produkce se stalo jedním z klíčových témat Evropské Unie, která si v této souvislosti vytyčila několik poměrně ambiciózních cílů. Co všechno nás čeká? Jak jsme na tom v Česku s produkcí odpadů a jejich zpracováním? Jakou máme šanci definované cíle splnit? Které dotační tituly lze v této souvislosti využít? O tom všem a mnohém dalším se rozepisujeme ve třetím čísle kritického zpravodaje, který najdete zde a opět i na našem Linkedin profilu.

Odesílání...