Zbývají 2,5 mld. korun na zateplování bytových domů

14.03.2019

V aktuální výzvě Energetické úspory bytových domů III jsou ještě k dispozici celé 2,5 mld. korun na zateplení bytových domů. Využijte možnost a získejte dotaci až 100 %.

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) již bylo celkem podpořeno přes 1300 projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti bytových domů za cca 2,8 mld. Kč.

V aktuálně otevřené výzvě č. 78 - Energetické úspory v bytových domech III je stále k dispozici 2,5 mld Kč. Ke 4. 3. 2019 tedy zbývá ještě 70 % z celkové alokace výzvy! Využijte šanci a pusťte se do přípravy vlastního projektu. Času je ještě poměrně dost a s přípravou vám rádi pomůžeme.

Na co lze využít získanou podporu?

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budov,

 • Instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky),

 • Instalace systému větrání s rekuperací odpadního vzduchu,

 • Výměna zdroje tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody,

 • Instalace solárních kolektorů či fotovoltaických systémů nebo instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn),

 • Lze financovat i výměnu předávací stanice a vyregulování či modernizaci soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,

 • Společenství vlastníků jednotek,

 • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Jaká je výše podpory?

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií:

 1. dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,

 2. dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,

 3. splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov je podpora:

 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
 • státní rozpočet: 60 %

obce, kraje a jimi zřizované organizace

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
 • státní rozpočet: 2 %

ostatní žadatelé

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
 • státní rozpočet: 0 %

Pro ostatní typy projektů:

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
 • státní rozpočet: 70 %

obce, kraje a jimi zřizované organizace

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
 • státní rozpočet: 1,5 %

ostatní žadatelé

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
 • státní rozpočet: 0 %

Důležitá data

Zahájení příjmu žádostí: 2. 2. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019


Měli byste zájem o dotaci? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...