Navýšení alokace: Energetické úspory v bytových domech

23.06.2020

Vzhledem k velkému zájmu došlo k navýšení alokace. Připravte si vlastní projekt!

Jelikož byl o aktuální výzvu Energetické úspory v bytových domech III zaznamenán opravdu velký zájem, rozhodl se Řídící orgán na začátku července navýšit alokaci. Došlo ke zvýšení o 1 mld. Kč na celé 4,5 mld. Kč! Nabízí se proto jedinečná příležitost připravit si vlastní projekt v oblasti energetických úspor a získat na něj finanční podporu. Termín pro příjem žádostí zůstává stejný. Čas máte až do konce listopadu 2020!

AKTUALIZACE (13.7.): Došlo ještě k dalšímu navýšení alokace o 1 mld. Kč na celkových 5,5 mld. Kč.

Na co můžete získat podporu?

Paleta podporovaných aktivit je poměrně pestrá. Řadí se mezi ně: Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy; Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu; Výměna zdroje tepla pro vytápění; Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody; Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů; Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů.

Jaká je výše dotace?

Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 tis. Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 mil. Kč.

Míra podpory pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí (při splnění daných kritérií)

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 60 %
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 2 %
 • ostatní žadatelé
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 0 %

Míra podpory pro ostatní typy projektů

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 70 %
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 1,5 %
 • ostatní žadatelé
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 0 %

Důležitá data

 • Zahájení příjmu žádostí: 2. 2. 2018
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...