Navýšení alokace: Energetické úspory v bytových domech

23. 6. 2020

Vzhledem k velkému zájmu došlo k navýšení alokace. Připravte si vlastní projekt!

Navýšení alokace: Energetické úspory v bytových domech

Jelikož byl o aktuální výzvu Energetické úspory v bytových domech III zaznamenán opravdu velký zájem, rozhodl se Řídící orgán na začátku července navýšit alokaci. Došlo ke zvýšení o 1 mld. Kč na celé 4,5 mld. Kč! Nabízí se proto jedinečná příležitost připravit si vlastní projekt v oblasti energetických úspor a získat na něj finanční podporu. Termín pro příjem žádostí zůstává stejný. Čas máte až do konce listopadu 2020!

Na co můžete získat podporu?

Paleta podporovaných aktivit je poměrně pestrá. Řadí se mezi ně: Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy; Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu; Výměna zdroje tepla pro vytápění; Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody; Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů; Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů.

Jaká je výše dotace?

Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 tis. Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 mil. Kč.

Míra podpory pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí (při splnění daných kritérií)

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 60 %
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 2 %
 • ostatní žadatelé
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 0 %

Míra podpory pro ostatní typy projektů

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 70 %
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 1,5 %
 • ostatní žadatelé
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 0 %

Důležitá data

 • Zahájení příjmu žádostí: 2. 2. 2018
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup