IROP: Dotace na vzdělávací infrastrukturu

08.06.2022

14,1 mld. Kč půjde na podporu vzdělávací infrastruktury - navyšování kapacit, modernizace a budování učeben.

IROP: Dotace na vzdělávací infrastrukturu

V novém programovém období vás opět čeká celá řada dotačních příležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedním z cílů, na který se bude program zaměřovat je podpora vzdělávací infrastruktury. Díky připravovaným dotačním výzvám by mělo dojít je zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení.

Podporováno bude regionální školství, především rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi. Výzvy se budou věnovat i navyšování kapacit mateřských škol v území, kde je identifikován nedostatek kapacit.

Na tento specifický cíl je aktuálně vyhrazeno 14,1 mld. Kč!

Na jaké konkrétní podporované aktivity se můžete těšit?

  • Navyšování kapacit mateřských škol
  • Modernizace a budování odborných učeben základních škol
  • Modernizace a budování odborných učeben středních škol
  • Modernizace a budování učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
  • Infrastruktura škol dle § 16 odst. 9 škol. zákona a školská poradenská zařízení

Konkrétně bude možné získat dotaci na následující příklady projektů:

  • Výstavba nové MŠ v obci, která leží v regionu s nedostatkem kapacit a pozitivním demografickým vývojem
  • Modernizace a vznik odborných učeben ZŠ pro přírodní vědy (přírodověda, fyzika, chemie) - stavební úpravy a nástavba učeben, nákup vybavení, modernizace prostor školní družiny
  • Vznik pavilonu SŠ pro polytechnické vzdělávání – stavba dílen, nákup vybavení, vybudování virtuální svářecí dílny, vznik dílny pro 3D tisk, zajištění konektivity školy
  • Úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – stavební úpravy a nákup vybavení

 

První výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu budou vyhlášeny v proběhu roku. O detailech vás budeme včas informovat! Pokud máte k dotacím v oblasti vzdělávací infrastruktury jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poradíme.

Kontakt

Odesílání...