Instalace fotovoltaických elektráren v podnicích

23.11.2021

Pusťte se do přípravy projektu na výstavbu nového fotovoltaického zdroje ve vašem podniku.

Dotace - instalace fotovoltaických elektráren

Do konce by měla být vyhlášena výzva z Národního plánu obnovy podporující instalaci nových fotovoltaických zdrojů na podnikových budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Kromě investičních nákladů na instalaci elektrárny bude možné získat dotaci také na projektovou dokumentaci stavby a inženýrskou činnost ve výstavbě.

O dotaci mohou žádat jak mimo pražské, tak i pražské podnikatelské subjekty

Úspěšní žadatelé mohou získat dotaci 35-50 %.

Více o výši podpory a aktuální termíny příjmu žádostí najdete v dotačním radaru

Kontakt

Odesílání...