Program HEAT: Dotace pro teplárny

26.05.2021

Dochází k vyhlašovaní prvních výzev z Modernizačního fondu. Vlastníci soustav pro zásobování tepelnou energií mohu získat dotaci až 80 %!

Dotace pro teplárny

V rámci Modernizačního fondu budou v následujících deseti letech podporovány projekty v oblasti výroby a využití energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a zařízení pro akumulaci a distribuci energie. Kolem 150 miliard korun bude rozděleno mezi projekty, které přispějí k výraznému snížení závislost Česka na spalování uhlí a urychlení přechodu k čistým zdrojům energie.

Dotace jsou připraveny pro opravdu širokou škálu žadatelů, od zástupců veřejného sektoru po soukromí sektor, kde se počítá, jak s malými, tak i s velkými podniky. Dotaci bude možné získat v 9 programech a jedním z nich je Program HEAT, který podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie. Z celkové alokace na tento program půjde 26 %.

Jaké jsou aktuálně otevřené výzvy Programu HEAT?

HEAT č. 1/2021 – Malé projekty

V rámci této výzvy je možné získat dotaci na projekty přispívající k rychlejšímu přechodu tepláren na čisté zdroje energie. Podpora bude rozdělována mezi prioritní a neprioritní projekty:

Prioritní projekty – Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 1. obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 2. energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 3. elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
 4. energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Neprioritní projekty – Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 1. obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
 2. zemní plyn, včetně vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu,
 3. elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
 4. energii odpadního tepla.
 • Jaká je výše dotace: Maximální výše příspěvku je 15 mil. EUR a míra podpory se pohybuje v rozmezí 45-80 %.
 • Kdo může žádat o dotaci: Vlastníci SZE
 • Příjem žádostí: 24.5.2021 - 14.1.2022
 • Alokace: 1,4 mld. Kč

HEAT č. 2/2021 – Velké projekty

Tato dotační výzva směřuje k podpoře tepláren na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Finance bude přidělovány projektům věnujícím se rekonstrukci nebo náhradě zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 1. obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 2. energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 3. elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
 4. energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.
 • Jaká je výše dotace: Minimální výše příspěvku je 15 mil. EUR a míra podpory se pohybuje v rozmezí 45-80 %.
 • Kdo může žádat o dotaci: Vlastníci SZE
 • Příjem žádostí: 24.5.2021 - 14.1.2022
 • Alokace: 5 mld. Kč
Odesílání...