Budeme se podílet na evaluaci OP PIK

27.09.2018

Naviga 4 se bude podílet na přípravě evaluace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kterou si nechalo zpracovat Ministerstvo práce a obchodu ČR!

Jako členové Asociace pro evropské fondy se budeme podílet na zpracování evaluace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stručně o OP PIK

Jedná se o stěžejní program podporující české podnikatele v programovém období 2014-2020. Získané dotace lze využívat na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Program je zaměřen pouze na podporu projektů realizovaných na území Česka mimo hlavního města Prahy.

Pro tento operační program je z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyhrazeno kolem 110 mld. Kč.

Aktuální informace o vyhlášených výzvách můžete sledovat na stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API), která plní funkci zprostředkovatele. O příležitostech z tohoto operačního programu Vás pravidelně informujeme i na našich webových stránkách, profilu LinkedIn či prostřednictvím newsletteru.

Odesílání...