Stav čerpání EU dotací: Jaké jsou rizikové programy?

20.05.2019

Současné programové období se blíží ke konci. Jak jsou na tom programy z hlediska čerpání? Jaké jsou rizikové, a které ne?

Podle Ministerstva pro místní rozvoj jsou dva z celkových deseti operačních programů při čerpání dotací rizikové. Jedná se o programy, které mají zvýšené riziko nedočerpání dotací. Při hodnocení čerpání evropských dotací se používá specifické pravidlo N+3, kdy příjemci v jednotlivých programech musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny. V případě, že není pravidlo splněno, musí se určitá část vracet zpět. Například v minulém programovém období Česko vracelo necelá 4 % z celkově přidělených cca 700 mld. kč.

Jaké programy jsou rizikové?

Za vysoce rizikový byl označen program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Problém zde představuje vysoká míra chybovosti, ale též čerpání dotací v oblasti vysokorychlostního internetu, energetiky a rizikového kapitálu.

Za středně rizikový je považován program Praha – pól růstu (OP PPR), kde je nejproblematičtější stavba velkokapacitních parkovišť P+R a stavba energeticky úsporných budov.

A jaké jsou zatím v pohodě?

U čtyřech programů byl zjištěn pozitivní stav, neboť splnily podmínky čerpání pro letošní rok – jinými slovy pro letošek splnily pravidlo N+3. Jedná se o tyto programy:

  • Doprava
  • Technická pomoc
  • Zaměstnanost
  • Program rozvoje venkova

 

V současném programovém období má Česko k dispozici 615 mld. Kč. Ke konci března byla Evropskou komisí proplacena částka necelých 160 mld. Kč a smluvně zajištěno cca 417 mld. Kč. Následující měsíce ukážou, jestli se Česku podaří získané peníze zdárně vyčerpat, zatím to tak úplně nevypadá.

Zdroj: euroskop.cz


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...