Mezinárodní výzvy v ERA-NET Cofundech

01.10.2018

Technologická agentura ČR v minulých dnech zveřejnila plán mezinárodních výzev v ERA-NET Cofundech.

Co je ERA-NET Cofund?

Jedná se o nástroj Evropské komise v programu Horzinont 2020 umožňující poskytovatelům z jednotlivých členských zemí vyhlašovat společné výzvy na dohodnutá témata v různých oblastech. Do výzvy předkládají své projekty projektová konsorcia tvořená partnery z alespoň dvou států zapojených do daného Cofundu. Každý poskytovatel vždy financuje pouze úspěšné uchazeče ze své země. V případě Česka mohou být uchazeči jak výzkumné organizace, tak podniky.

CHIST-ERA III

  • Podpora projektů zaměřených na informační a komunikační vědy a technologie

  • Společná mezinárodní výzva navázaná na program EPSILON bude vyhlášena v říjnu 2018 a deadline pro zasílání návrhů projektů se předpokládá v lednu 2019

  • Tématem výzvy jsou: Analog computing for Artificial Intelligence, Intelligent Computation for Dynamic Networked Environment

EuroNanoMed3

  • Podpora projektů zaměřených na výzkum v oblasti nanomedicíny

  • Společná výzva by měla být vyhlášena v listopadu 2018 a příjem návrhů bude probíhat pravděpodobně do ledna 2019

  • Tématem výzvy jsou: Regenerative medicine, Diagnostics, Targeted delivery systems

M-ERA.NET 2

  • Podpora projektů zaměřených na materiálový výzkum a inovace

  • Společná mezinárodní výzva bude pravděpodobně vyhlášena na jaře 2019

Odesílání...