Vyhlášení výzvy: Emise z lokálního vytápění

18.01.2019

Byla vyhlášena výzva na výměnu kotlů v rodinných domech Operačního programu Životní prostředí směřující ke krajům.  

Cílem představované výzvy je snížení emisí z lokálního vytápění domácností, které se podílejí na vystavení obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek. Výzva je součástí prioritní osy věnující se obecně zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Na podporu jsou alokovány celé 3 mld. korun.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje

Pozor! Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které jsou příjemci podpory (tzv. projekt kraje). Jejich úkolem je finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům, tedy fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje (tzv. dílčí projekt).

Na co lze získat podporu?

Na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:

  • tepelné čerpadlo,

  • kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva),

  • kotel na biomasu (ruční dodávka paliva),

  • plynový kondenzační kotel.

Kolik můžete získat?

  • Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč

  • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč

  • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč

  • Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Důležitá data

  • Zahájení příjmu žádostí: 07.01.2019

  • Ukončení příjmů žádostí: 29.03.2019


 Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...