Snižování emisí z lokálního vytápění domácností

03.10.2018

Využijte po novoroční výzvu směřující ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností a vyměňte současný zdroj tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo či třeba plynový kondenzační kotel.

Hned v začátku nového roku bude vyhlášena výzva č. 117 Operačního programu Životní prostředí na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Příjemci podpory mohou být kraje a mezi podporované aktivity se řadí výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

  • tepelné čerpadlo,

  • kotel pouze na biomasu,

  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),

  • plynový kondenzační kotel.

 

Příjem žádostí od: 07.01.2019
Ukončení příjmu žádostí: 28.02.2019
Celková alokace: 3 000 000 000 Kč

Odesílání...