Dotace pro zemědělce v roce 2021

07.04.2021

Čekají vás dotace v oblasti investic do zemědělských produktů, zpracování zemědělských produktů či zahájení činnosti mladých zemědělců.

I v letošním roce mohou zemědělci žádat o dotace z Programu rozvoje venkova. Je připraveno celkem osm výzev a pět by jich mělo být vyhlášeno již v průběhu dubna.

Jaké dotace jsou na letošek připraveny?

Jarní kolo (červen 2021)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podzimní kolo (říjen 2021)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
  • Investiční záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
  • Investiční záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Jaké zajímavé výzvy budou vyhlášeny v dubnu?

Investice do zemědělských podniků

 • Míra podpory je 50 %, ale může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství.
 • Výše dotace je stanovena v rozsahu 250 tis. – 75 mil. Kč, v případě skleníků 50 mil. Kč.
 • Z dotace bude možné financovat investice pro živočišnou výrobu (prasata, drůbež, ovce a kozy), investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel a vinná réva), nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce), retenční nádrže (výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží) či třeba mobilní oplocení.
 • Příjem žádostí: 15. 6. 2021 – 5. 7. 2021

Zahájení činnosti mladých zemědělců

 • Dotace činí 45 tis. EUR (cca 1,2 mil. Kč)
 • Dotace bude poskytována na realizaci podnikatelského plánu, kterým může být například výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu, výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů, nákup zemědělských nemovitostí, nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku, nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní).
 • Příjem žádostí: 15. 6. 2021 – 5. 7. 2021

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • Míra podpory je 50 %.
 • O dotaci budou moci žádat zemědělští podnikatelé, výrobci potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu a výrobci krmiv.
 • Podpora směřuje k malým, středním a velkým podnikům.
 • Dotace bude mimo jiné poskytována na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků; výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov; investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů; investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
 • Příjem žádostí: 15. 6. 2021 – 5. 7. 2021

NÁŠ TÝM 

Odesílání...