Poslední várka dotací pro Prahu

15. 10. 2019

Nenechte si ujít poslední výzvy pro Prahu z OP Praha-Pól růstu.

Poslední várka dotací pro Prahu

Do konce letošního roku bude prostřednictvím OP Praha-Pól růstu vyhlášeno několik výzev s celkovou alokací až 640 mil. korun. Díky nim budete mít poslední možnost požádat o dotaci z tohoto programu. Praha totiž už v následujícím programovém období vlastní operační program mít nebude. Zájemci o dotace z EU budou proto muset využít jiné programy. Přístup k dotacím bude mít Praha komplikovanější z toho důvodu, že se jedná o nejvíce rozvinutý region v Česku. Lze očekávat, že Evropská unie na projekty v Praze přispěje nejvýše 40 % a zbytek bude potřeba doplnit zdroji příjemců nebo z veřejných zdrojů Česka.

Jaké výzvy Vás do konce roku čekají?

V listopadu bude vyhlášena výzva č. 56. Jejím cílem je prostřednictvím inovačního partnerství podpořit rozvoj městské samosprávy. Na výzvu je alokováno přibližně 220 mil. korun a příjem žádostí bude probíhat od prosince 2019 do září 2020.

Dále bude vyhlášena výzva č. 55 podporující investice do podnikatelských inkubátorů a technologických parků, na kterou bude připraveno kolem 250 mil. korun.

Ve výzvě č. 54 je pro úspěšné žadatele, kterými mohou být mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy zřízené hlavním městem Prahou, připraveno 100 mil. korun. Cílem výzvy je dále zvyšovat kvalitu vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Příjem žádostí bude probíhat od ledna do června 2020.

Poslední výzvou připravenou k vyhlášení do konce tohoto roku je výzva č. 50. Jejím cílem je podpořit malé a střední podniky prostřednictvím ochrany jejich průmyslového vlastnictví a posílení míry využívání specializovaných služeb. Alokace výzvy se pohybuje kolem 70 mil. korun.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup