Poslední várka dotací pro Prahu

15.10.2019

Nenechte si ujít poslední výzvy pro Prahu z OP Praha-Pól růstu.

Do konce letošního roku bude prostřednictvím OP Praha-Pól růstu vyhlášeno několik výzev s celkovou alokací až 640 mil. korun. Díky nim budete mít poslední možnost požádat o dotaci z tohoto programu. Praha totiž už v následujícím programovém období vlastní operační program mít nebude. Zájemci o dotace z EU budou proto muset využít jiné programy. Přístup k dotacím bude mít Praha komplikovanější z toho důvodu, že se jedná o nejvíce rozvinutý region v Česku. Lze očekávat, že Evropská unie na projekty v Praze přispěje nejvýše 40 % a zbytek bude potřeba doplnit zdroji příjemců nebo z veřejných zdrojů Česka.

Jaké výzvy Vás do konce roku čekají?

V listopadu bude vyhlášena výzva č. 56. Jejím cílem je prostřednictvím inovačního partnerství podpořit rozvoj městské samosprávy. Na výzvu je alokováno přibližně 220 mil. korun a příjem žádostí bude probíhat od prosince 2019 do září 2020.

Dále bude vyhlášena výzva č. 55 podporující investice do podnikatelských inkubátorů a technologických parků, na kterou bude připraveno kolem 250 mil. korun.

Ve výzvě č. 54 je pro úspěšné žadatele, kterými mohou být mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy zřízené hlavním městem Prahou, připraveno 100 mil. korun. Cílem výzvy je dále zvyšovat kvalitu vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Příjem žádostí bude probíhat od ledna do června 2020.

Poslední výzvou připravenou k vyhlášení do konce tohoto roku je výzva č. 50. Jejím cílem je podpořit malé a střední podniky prostřednictvím ochrany jejich průmyslového vlastnictví a posílení míry využívání specializovaných služeb. Alokace výzvy se pohybuje kolem 70 mil. korun. Dotaci bude možné získat na vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP).

  • Vyhlášení výzvy č. 50: 21.1.2020
  • Příjem žádostí ve výzvě č. 50: 24.2.2020-5.1.2021

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...