Dotace na ochranu proti povodním

01.06.2019

Léto je tu a s ním kromě problematiky sucha také obávané povodně. Lepší ochranu před povodněmi vám mohou zajistit dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí. Můžete získat dotaci až 85 %.

!!LAST CALL – Výzva č. 124!!

Na tuto výzvu je alokováno 150 mil. korun. Příjem žádostí je nicméně otevřen pouze do 3. 6. 2019. S přípravou a odesláním žádosti byste proto neměli zahálet!

Na co lze získat podporu?

  • Na analýzu odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření – budou podpořeny projekty věnující se zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní
  • Na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Kdo může získat dotaci?

Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace

Jaká je výše dotace?

Výše podpory je maximálně 85 % způsobilých výdajů. Výjimkou je opatření pro budování varovných systémů, kde bude poskytnuta podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Důležitá data

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2019
  • Ukončení příjmu žádosti: 3. 6. 2019

Výzva č. 123

Na tuto výzvu je alokováno celých 100 mil. Kč. Příjem žádostí ve výzvě je otevřen až do konce září 2019.

Na co lze získat podporu?

Na analýzu odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

  • Budou podpořeny projekty věnující se zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení či projekty zabývající se zpracováním podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování.

Na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

  • Podpořeny budou projekty věnující se budování a modernizaci systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, ale také projekty zaměřené na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Kdo může získat dotaci?

Státní podniky a příspěvkové organizace

Jaká je výše dotace?

Výše podpory je maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše způsobilých výdajů činí 200 tis. Kč a maximální výše 50 mil. EUR.

Důležitá data

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2019
  • Ukončení příjmu žádosti: 30. 9. 2019

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...