Dotace na úsporu energie

19.07.2018

Podnikatelé mohou aktuálně využít tři výzvy z oblasti energetických úspor.

Úspory energie – energeticky efektivní budovy

Podpora v rámci této výzvy směřuje do výstavby nových energeticky efektivních budov a výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €. Maximální míra podpory se liší v závislosti na velikosti podniku:

  • malý podnik - 80 % ZV

  • střední podnik - 70 % ZV

  • velký podnik - 60 % ZV

Mezi způsobilé výdaje se řadí dlouhodobý hmotný majetek, energetické posouzení, technický dozor investora, projektová dokumentace či Blower Door test.

Příjemci podpory: malé, střední a velké podniky

Místo realizace: celé Česko mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí: 16.7.2018 – 15.1.2020

Alokace: 100 mil. Kč


Úspory energie

Díky výzvě můžete získat finance na realizaci aktivit spojených s úsporou konečné spotřeby energie. Podpořeny budou například projekty na modernizaci rozvodů; zavádění systémů regulace; rekonstrukci zařízení na výrobu energie; modernizace osvětlení; snižování energetické náročnosti výrobních procesů; instalaci OZE; instalaci akumulace energie – zateplení, výměnu oken a střešní krytiny na výrobní hale včetně výměny osvětlení a zdroje vytápění ve výrobním areálu firmy. Dotace na projekt je poskytována v rozmezí 300 tis. Kč až 400 mil. Kč. V případě energetického posudku, projektové dokumentace a zpracování výběrového řízení je maximální výše dotace 350 tis. Kč. Maximální míra podpory je odlišná v závislosti na velikosti podniku a způsobilých výdajích:

  • malý podnik – 50-80 % ZV

  • střední podnik – 40-70 % ZV

  • velký podnik – 30-60 % ZV

Příjemci podpory: malé, střední a velké podniky

Místo realizace: celé Česko mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí: 2.7.2018 – 29.4.2019

Alokace: 6 mld. Kč


Úspory energie v SZT

Dotační titul má za cíl podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost české ekonomiky skrze maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Podporovanými aktivitami jsou například: výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií; rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií; instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí. Podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč. Maximální výše podpory na energetický posudek činí 350 tis. Kč. Míra podpory závisí na velikosti podniku:

  • malý podnik – 50 % ZV

  • střední podnik – 45 % ZV

  • velký podnik – 40 % ZV

Příjemci podpory: fyzické či právnické osoby; podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny veřejným sektorem

Místo realizace: celé Česko mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí: 11.6.2018 – 31.3.2019

Alokace: 1 mld. Kč

Odesílání...