Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

18.06.2018

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jejich prostřednictvím můžete pořídit vybavení pro firemní vývojové centrum, výrobní technologie pro firmy či vybavení pro firemní výzkumný projekt. Navíc máte aktuálně možnost získat finance i na výrobní technologie pro sociální podniky a na vybavení pro univerzitní výzkum.

Výzva Aplikace VI

Prostřednictvím výzvy máte možnost získat až 70 % míru podpory na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty. Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou být příjemci podpory, pouze však jako partneři. Hlavními způsobilými výdaji jsou mzdové náklady. Náklady na nástroje, přístroje a vybavení jsou podporovány formou odpisů. Příjem žádostí bude zahájen 28. 8. a ukončen 17. 12. 2018. Podrobný výčet způsobilých výdajů a další potřebné informace najdete zde.

Výzva Inovace V

O dotaci ve výši od 1 do 40 mil. Kč můžete zažádat v rámci programu podpory Inovace, který se zaměřuje na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace. Způsobilými výdaji mohou být stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů či projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti. Míra podpory je stanovena v rozmezí 25-45 %v závislosti na velikosti podniku. Příjem žádostí bude otevřen od 26. 9. do 27. 11. 2018. Více informací zde.

Výzva Potenciál V

Z dotačního titulu lze financovat založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumuvývoje a inovací. Mezi způsobilé výdaje se řadí pořízení pozemků, nákup strojů, patenty, licence či náklady na povinnou publicitu. Úspěšní žadatelé mohou získat podporu ve výši až 50 % celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 10. 2018 do 15. 1. 2019. Detailnější informace o dotačním titulu naleznete zde.

Vybavení pro univerzitní výzkum

Díky výzvě Výzkumné infrastruktury II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání máte možnost získat dotaci až 700 mil. Kč například na dobudování, konstrukci či upgrade infrastruktury v Česku, na podporu kvalitního vlastního výzkumu nebo na řízení projektu. Míra podpory je stanovena až na 100 % ze způsobilých výdajů. Výzva bude vyhlášena v průběhu října. Dále je na srpen připravena výzva pro vysoké školy II Evropského fondu pro regionální rozvoj s maximální výší dotace 800 mil. Kč. Z titulu lze financovat například infrastrukturní zajištění výuky, informační zdroje pro výuku nebo zpřístupnění vysokoškolského prostředí. Detaily o výzvách jsou zde.

Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků

Hned dva dotační tituly směřují k podpoře vzniku a rozvoje sociálních podniků. V případě Prahy využijte OP Praha pól růstu, kde je míra podpory stanovena na 100 %. Mimopražské projekty lze financovat z OP Zaměstnanost, kde je míra podpory 85 %. Podrobnější informace o výzvách najdete zde.


Zaujala Vás některá z vyhlášených výzev? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naší dotační expertku Pavlu Rudovou (email: rudova@naviga4.cz, tel.: 734 346 057)

Odesílání...