Dotace na aplikovaný výzkum v podnicích a výzkumných organizacích

21.12.2021

TREND a ÉTA - získejte dotace na aplikovaný výzkum.

Dotace: TAČR a TREND

Podnikům a výzkumným organizacím by se v nadcházejících měsících měla otevřít možnost žádat o dotaci ve dvou veřejných soutěžích vyhlašovaných Technologickou agenturou ČR. Obě výzvy budou financovány z Národního plánu obnovy.

ÉTA – 6. veřejná soutěž

Již 6. veřejná soutěž Programu ÉTA podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu a inovací. Podpořeny budou takové projekty, které budou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Projekty musejí být zaměřeny na jeden nebo více následujících aspektů:

  • Využívají přínosů multidisciplinárních přístupů
  • Propojení výzkum technického a netechnického charakteru
  • Vytěžení potenciálu výstupů základního výzkumu k aplikacím

TREND – 5. veřejná soutěž

V pořadí 5. veřejná soutěž Programu TREND podpoří vlastní výzkumně vývojové činnosti s důrazem na aplikační potenciál výsledků a spolupráci podniků a výzkumných organizací. Podpora bude poskytována projektům v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií.

Výzva "Technologičtí lídři" je určena pro podniky a výzkumné organizace s předešlou zkušeností s výzkumem či vývojem. Může se jednat buď o zkušenost získanou vlastními silami nebo s pomocí výzkumné organizace (nákupem výzkumně-vývojových služeb).

Zjistěte více o způsobilých výdajích a dalších podmínkách výzvy.

Kontakt

Odesílání...