Nové dotace IROP: Nejen na mateřské a základní školy

15.08.2022

Získejte finance na založení mateřské či základní školy nebo na rozvoj cyklistické infrastruktury.

IROP: Dotace pro samosprávu

Jsou tu první dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v novém programovém období. Získejte dotaci na založení mateřské či základní školy nebo na rozvoj cyklistické infrastruktury ve vaší obci, městě či kraji. Příjem žádostí u většiny výzev startuje už teď v srpnu!

Mateřské školy

6. výzva IROP – Mateřské školy

 • Příjem žádostí: 08/2022-02/2023
 • Kdo může žádat o dotaci: školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
 • Výzva je určená žadatelům z méně rozvinutých regionů (KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK)

7. výzva IROP – Mateřské školy

 • Příjem žádostí: 08/2022-02/2023
 • Kdo může žádat o dotaci: školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
 • Výzva je určená žadatelům z přechodných regionů (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK)

Základní školy

23. výzva IROP – Základní školy

 • Příjem žádostí: 09/2022-03/2023
 • Kdo může žádat o dotaci: školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
 • Výzva je určená žadatelům z méně rozvinutých regionů (KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK)

24. výzva IROP – Základní školy

 • Příjem žádostí: 09/2022-03/2023
 • Kdo může žádat o dotaci: školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
 • Výzva je určená žadatelům z přechodných regionů (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK)

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

35. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • Příjem žádostí: 10/2022-09/2023
 • Kdo může žádat o dotaci: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Územní zaměření: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj

36. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • Příjem žádostí: 10/2022-09/2023
 • Kdo může žádat o dotaci: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Územní zaměření: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Kontakt

Odesílání...