COVID-19: NÁSTROJE PODPORY PRO FIRMY

18. 11. 2020

Máme pro vás aktualizovaný přehled nástrojů podpory pro firmy zasažené pandemií covid-19.

COVID-19: NÁSTROJE PODPORY PRO FIRMY

Pandemie COVID-19 se bohužel po krátké letní odmlce na podzim vrátila v plné síle. V této souvislosti vám přinášíme aktualizovaný přehledem nástrojů podpory pro malé, střední i velké firmy pandemií postižené. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám vše vysvětlíme, pomůžeme s přípravou žádosti, a i s následným čerpáním.

Záruční program COVID III

Cílem záručního programu COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu covid-19 a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Výše poskytovaných záruk může dosáhnout až do 90 % u podniků do 250 zaměstnanců a až do 80 % u podniků od 250 do 500 zaměstnanců. Max. výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení je max. 3 roky.

Dotační program COVID – NÁJEMNÉ II

Program směřuje k podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Bude možné získat příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020. Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.

COVID - Kultura II

Jedná se o podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. 3. do 31. 12. 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny. Podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. Max. výše dotace na jeden subjekt je 10 mil. Kč. Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 tis. Kč.

Záruka COVID PLUS (EGAP)

Program Covid Plus se zaměřuje na podporu velkých zaměstnavatelů a pomáhá jim udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Podmínkou pro získání záruk je min. počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat min. 20 %. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 %. Žadatelem o záruku je komerční banka, nikoliv firma.

Program Antivirus

V říjnu vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce letošního roku. Uzavřené firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd a v případě karantény je možné získat příspěvek od státu ve výši 80 % náhrad mezd. Dále je k dispozici do konce roku také program Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů).

Ošetřovné pro zaměstnance

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Kompenzační bonus bude navazovat na model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně.

Co dalšího je k dispozici?

  • COVID-Bus
  • COVID-Sport II
  • COVID-Cestovní ruch
  • COVID - Ubytování
  • Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)
  • Velký liberační balíček
  • Liberační daňový balíček I
  • Liberační daňový balíček II
  • Liberační daňový balíček III

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup