COVID-19: NÁSTROJE PODPORY PRO FIRMY

18.11.2020

Máme pro vás aktualizovaný přehled nástrojů podpory pro firmy zasažené pandemií covid-19.

Pandemie COVID-19 se bohužel po krátké letní odmlce na podzim vrátila v plné síle. V této souvislosti vám přinášíme aktualizovaný přehledem nástrojů podpory pro malé, střední i velké firmy pandemií postižené. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám vše vysvětlíme, pomůžeme s přípravou žádosti, a i s následným čerpáním.

Záruční program COVID III

Cílem záručního programu COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu covid-19 a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Výše poskytovaných záruk může dosáhnout až do 90 % u podniků do 250 zaměstnanců a až do 80 % u podniků od 250 do 500 zaměstnanců. Max. výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení je max. 3 roky.

Dotační program COVID – NÁJEMNÉ II

Program směřuje k podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Bude možné získat příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020. Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.

COVID - Kultura II

Jedná se o podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. 3. do 31. 12. 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny. Podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. Max. výše dotace na jeden subjekt je 10 mil. Kč. Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 tis. Kč.

Záruka COVID PLUS (EGAP)

Program Covid Plus se zaměřuje na podporu velkých zaměstnavatelů a pomáhá jim udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Podmínkou pro získání záruk je min. počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat min. 20 %. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 %. Žadatelem o záruku je komerční banka, nikoliv firma.

Program Antivirus

V říjnu vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce letošního roku. Uzavřené firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd a v případě karantény je možné získat příspěvek od státu ve výši 80 % náhrad mezd. Dále je k dispozici do konce roku také program Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů).

Ošetřovné pro zaměstnance

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Kompenzační bonus bude navazovat na model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně.

Co dalšího je k dispozici?

  • COVID-Bus
  • COVID-Sport II
  • COVID-Cestovní ruch
  • COVID - Ubytování
  • Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)
  • Velký liberační balíček
  • Liberační daňový balíček I
  • Liberační daňový balíček II
  • Liberační daňový balíček III

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...