Case study: Prevence vzniku odpadů v obcích

05.02.2020

Inspirujte se úspěšně realizovaným projektem věnujícím se snížení produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů a textilního komunálního odpadu. Získejte dotaci na svůj projekt!

Po nějaké době vám opět přinášíme případovou studii úspěšně realizovaného projektu. Jelikož se blíží vyhlášení výzev zaměřených na prevenci vzniku odpadů a také na snižování energetické náročnosti veřejných budov, rozhodli jsme se i v případové studii na tuto oblast zaměřit.

Rádi bychom vám představili projekt nesoucí název „Prevence vzniku odpadů – Pořízení kompostérů a nádoby na textil pro obce Pochvalov, Kroučová, Smilovice“, který realizovala obec Pochvalov v roce 2019. Obci se díky dobře připravenému projektu podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši necelého 1 mil. Kč (celková výše investice mírně přesahovala 1 mil. Kč).

Obec se rozhodla projekt realizovat, jelikož byla nespokojená s tím, že v současné době biologicky rozložitelný odpad (BRKO) tvoří ve směsném komunálním odpadu (SKO) 40-60 % hmotnosti. Na skládkách zároveň přispívají BRKO k tvorbě skleníkových plynů a mohou kontaminovat povrchové, případně i spodní vody.

Pochvalov pořídil celkem 205 kompostérů a jeden kontejner na textil, díky čemuž došlo k zabránění vzniku 135 tun komunálních odpadů za rok. Realizace projektu měla i řadu dalších pozitivních dopadů, o kterých se můžete dočíst v celé případové studii.

Celá případová studie je k přečtení ZDE.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...