Ministerstvo životního prostředí dotace

Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev poskytovaných Ministerstvem životního prostředí. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Dotace na hospodaření s vodou v obcích

Dotace až 100 % nejen pro obce a kraje na hospodaření s vodou. 

Otevřený
Do 31. 08. 2022
Emise stacionárních zdrojů

Dotace až 60 % na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů a technologií vedoucích ke snížení emisí pachových látek.

Otevřený
Do 15. 01. 2023
Zdroje pitné vody

Dotace 70 % pro obce na realizaci či regeneraci stávajících zdrojů energie a instalaci nezbytné technologie. 

Otevřený
Do 31. 12. 2023

Připravované výzvy

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

Připravuje se
Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Dotace až 70 % na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.

Připravuje se
Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Připravuje se
Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů.

Připravuje se
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů.

Připravuje se
Znečištění ovzduší

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Připravuje se
Odstranění rizik kontaminace

Dotace na rekultivace starých skládek.

Připravuje se
Sběrné dvory

Dotace až 85 % na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr, či například na zavedení systémů pro oddělený sběr. 

Připravuje se
RE-USE centra

Dotace 85 % na re-use centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů.

Připravuje se
Materiálové využití odpadů

Dotace až 85 % na materiálové využití odpadů. 

Připravuje se
Kompostéry

Dotace 70 % na pořízení domácích kompostérů a komunitní kompostování.

Připravuje se
Odesílání...