Záruka Elektromobilita

Elektromobily a dobíjecí stanice s příspěvkem až 450 tis. Kč a úvěrem až 2,5 mil. Kč. Přílěžitost pro malé, střední i velké firmy v celém Česku.

Otevřený

Z dotačního titulu lze financovat:

Dotační výzva se zaměřuje na podporu nákupu bezemisních vozidel a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty.

 • Silniční vozdila: M1 (osobní), N1 a N2 do 4,25t (nákladní)
 • Pořízení neveřejných dobíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřeby

 

Pozor, vozidlo musí být nové (dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a mít najeto méně než 6 000 km).

Zároveň platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku.

 

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Dlouhodobý hmotný majetek

Výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové
  společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou)
 • Na výzuvu je aktuálně alokováno přes 1,9 mld. Kč

 

Záruka

 • Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících partnerů, kteří mají s NRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu Záruka Elektromobilita
 • Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • Délka ručení nepřesáhne 5 let
 • Po dobu ručení neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci finančního nástroje
 • Zajištění zaručovaného úvěru bude nastaveno dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou.

 

Úvěr

a) Výše zaručovaného úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:

 • Kategorie M1 od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
 • Kategorie N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč
 • Kategorie N2 do 4,25 t a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč

b) Výše zaručovaného úvěru na 1 dobíjecí stanici typu:

 • AC max. 100 tis. Kč
 • DC do 40 kW max. 250 tis. Kč
 • DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč

 

 • Úroková sazba zaručovaného úvěru je stanovena dle dohody mezi konečným příjemcem podpory a spolupracujícím partnerem
 • Délka úvěru činí minimálně 12 měsíců
 • V rámci 1 projektu (1 záruka = 1 úvěr) je možné pořídit Flotilu vozidel a dobíjecí stanice až od výše limitu DE MINIMS pro konkrétního příjemce.
 • Pořízení dobíjecí stanice musí vždy vázat na pořízený vůz (nelze pořizovat více stanic v rámci projektu než je počet pořízených vozidel).

 

Finanční příspěvek na vozidlo

 • Kategorie M1 – příspěvek: max. 200 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N1 – příspěvek: max. 250 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 tis Kč/vozidlo

 

Finanční příspěvek na dobíjecí stanici

 • Dobíjecí stanice AC – příspěvek: max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek: max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek: max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice

Žadatelé

 • Malé, střední a velké firmy

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financová nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

Kontakt

Základní informace

18.3.2024-30.9.2025

Příjem žádostí

Nákup elektromobilu, dobíjecí stanice

Na co lze čerpat

Příspěvek až 300 tis. Kč/vozidlo, Úvěr až 1,5 mil. Kč

Kolik může projekt získat

Malé, střední a velké firmy

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Elektromobily a dobíjecí stanice s příspěvkem až 450 tis. Kč a úvěrem až 2,5 mil. Kč. Přílěžitost pro malé, střední i velké firmy v celém Česku.
Odesílání...