Sociální bydlení

Dotace na výstavbu nebo rekonstrukce sociálního bydlení.

Otevřený
IROP Dotace Sociální bydlení

25., 26., 38. výzva

Z dotačního titulu lze financovat:

Výstavba nebo modernizace:

  • celého sociálního domu (všechny byty slouží jako sociální)
  • smíšeného sociálního domu (část bytů slouží jako sociální, část jako normální) – v takovém případě dostanete dotaci jen na poměrnou část domu, která bude sloužit sociálnímu bydlení
  • samostatné sociální byty (například vybudování nových jednotlivých bytů v různých obecních nemovitostech). 

Kolik budete moci získat?

Bude upřesněno. V minulých výzvách byla míra podpory 90-95 %, vždy dle typu žadatele.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • obce,
  • kraje,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi,
  • PO OSS,
  • církve, církevní organizace,
  • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

Kontakt

Základní informace

Bude upřesněno

příjem žádostí

výstavba a moderniazce

na co lze čerpat

90-95 %

kolik může projekt získat

obce, kraje, NNO...

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na výstavbu nebo rekonstrukce sociálního bydlení.
Odesílání...