Náš tým

Tým Naviga 4 je složen z interních odborníků a externích spolupracovníků. Všichni členové týmu neustále sbírají zkušenosti a zlepšují expertízu ve svém oboru s cílem přinášet nové a inovativní postupy. Nevytváříme pouze teoretické koncepty, ale zaměřujeme se na jednoduchá, účinná a ryze praktická řešení potřeb klientů.

Naše služby poskytujeme prostřednictvím čtyř odborných týmů, která se navzájem doplňují při realizaci jednotlivých zakázek:

  

Odborný tým pro projektové a procesní řízení, monitoring a evaluace

Poskytuje poradenství oblasti procesního a projektového řízení, realizuje zakázky evaluace projektů a programů. Podrobnosti o poskytovaných službách najdete v sekci Projektové a procesní řízení a Monitoring a evaluace.


Odborný tým pro dotační poradenství

Zajišťuje kompletní servis spojený s vyhledáváním vhodných dotačních příležitostí pro klienty, vypracováním žádosti včetně příloh a administraci dotace až do ukončení projektu. Další podrobnosti ohledně poskytovaných služeb najdete v sekci Dotace.

 

Odborný tým pro finanční a ekonomické poradenství

Zpracovává podnikatelské záměry, připravuje a posuzuje studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů, připravuje finanční analýzy a podklady pro čerpání úvěrů, analyzuje hospodaření municipalit a dopadů rozvojových záměrů do rozpočtu měst a obcí, vypracovává due diligence - detailní analýzy a hodnocení produktových a úvěrových portfolií analýzy rizik. Další informace o poskytovaných službách najdete v sekci Finanční a ekonomické poradenství.


Odborný tým pro marketingovou komunikaci

Zajišťuje zpracování analýz komunikačních aktivit, vypracování komunikačních strategií a evaluací, realizuje zakázky komunikačního charakteru, vypracovává marketingové strategie. Více informací o aktivitách týmu naleznete na Komunikační strategie a analýzy O nás

Máme praktické zkušenosti v oblasti projektového managementu, rozvojových a komunikačních projektů, o které se s vámi rádi podělíme. Vyplňte nám jednoduchý formulář a obratem obdržíte přehled nabízených služeb, které by Vašemu projektu nebo firmě mohly přinést dlouhodobý prospěch. Tato služba je poskytována bezplatně v části "online konzultace".

Jan Staněk

banner_stanek.png projektový manažer

banner_stanek.png