Aktuality

1 2 3   Následující   ››

Úspory a inovace

thought_2123970_960_720.jpg V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor energie.   

 

Výzkum, vývoj, inovace!

RIAN_archive_132603_Nuclear_power_reactor_fuel_assembly.jpg Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou připravené výzvy od Agentury pro podnikání a inovace, ale též od Technologické agentury České Republiky a Evropské obranné agentury.

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno informovali v samostatném článku ! Připravili jsme proto pro Vás aktualizovaný přehled vyhlášených programů s klíčovými informacemi. Pro více podrobností neváhejte kontaktovat naše odborníky!

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

muz_cnc.jpg Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu, příjem žádostí bude otevřen v  červenci . Předkládání žádostí o dotaci je časově omezeno, proto neváhejte a pusťte se do přípravy! Těšit se můžete na rozšíření výzvy Nízkouhlíkové technologie o aktivitu „Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě“ .  Rozšířena bude i možnost oprav některých formálních pochybení v žádostech.   

 

Cirkulární ekonomika

Termokompostownik.jpg Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární ekonomika nachází svou inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech organických živin. Tuto představu aplikuje ve světě lidí.

 

Energetické úspory s OPŽP

3100_1101099779.jpg V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory . Výzva č. 61 s cílem dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov a výzva č. 70 s cílem snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Dotace pro podnikatele ve vybraných regionech

tree.gif Agentura pro podnikání a inovace v červnu plánuje vyhlásit hned několik výzev pro integrované územní investice (ITI) v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ty jsou vyhlašovány individuálně pro každou aglomeraci/metropolitní oblast. Těšit se můžete na výzvy Inovace, Aplikace, Potenciál, Úspory energie v SZT nebo například Služby infrastruktury .  

 

Úspory energie s fotovoltaikou

Solarn____fotovoltaick____elektr__rna_v___esk___Skalici__okres_N__chod_.jpg Chcete zvýšit energetickou udržitelnost vaší firmy? Zažádejte o dotaci ve výzvě  Úspory energie – fotovoltaika . Z dotačního titulu můžete financovat instalaci fotovoltaických systémů, včetně systémů akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. 

 

Dotace 4.0

GE_M__jGrant.png S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!

 

První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

shutterstock_40281670.jpg Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve stručnosti představili úspěšnou žádost a současně projekt ze 4. výzvy (Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání) IROP, který Generálnímu ředitelství cel pomáhali realizovat odborníci z naší společnosti.

 

OP PIK nově od roku 2017 podpoří projekty typu start-up

shutterstock_28176289.jpg Rizikový kapitál bude nový program v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který usnadní ranné financování podnikatelských záměrů malých a středních podniků. Minulý týden program prosadilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Dotace na vzdělávání zaměstnanců i OSVČ

K_devce.jpg Potřebujete vzdělávat své zaměstnance nebo chcete přijmout nové zaměstnance, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci? V současné době mají zaměstnavatelé, ale také OSVČ dvě možnosti, jak žádat o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců.

 

Výzvy IROP pro veřejnou a státní správu

K_mobil.jpg Integrovaný regionální operační program aktuálně spustil tři výzvy zaměřené na elektronizaci veřejné a státní správy, tzv. eGovernment. Subjekty státní a veřejné správy v rámci nich mohou žádat o dotaci až do konce roku 2017.

 

Naviga 4 uspořádala konferenci Reseach & Innovation zaměřenou na možnosti výzkumu a inovací

Naviga 4, ve spolupráci s UniCredit Bank a ČEZ, uspořádala konferenci Reseach & Innovation zaměřenou na možnosti výzkumu a inovací v České republice. 

 

Náš expertní team zpracovává ex-ante evaluace pro příští období

Naviga 4 se podílí na vyhodnocení nového programového období 2014 - 2020. 

 
1 2 3   Následující   ››

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality