Dotace

V oblasti dotačního poradenství Vám zajistíme komplexní služby od nalezení vhodného zdroje financování přes zpracování žádosti, po asistenci v průběhu realizace projektu a příslušný servis nutný po získání dotace. Nabízíme své služby v oblasti strukturálních fondů EU, investičních pobídek, rozvojových programů pro financování vědy a výzkumu a mnoha dalších. Proč s námi spolupracovat?

Nabízíme:

Analýzu možností čerpání a přípravu žádosti o dotaci

 • Budeme s Vámi konzultovat projektový záměr a pomůžeme Vám ho přesně definovat.
 • Posoudíme, zda je možné pro Váš záměr získat podporu a nalezneme ty nejvhodnější zdroje financování.
 • Připravíme s Vámi kompletní žádost o dotaci takovým způsobem, aby byla v souladu s pravidly daného dotačního programu.

Asistenci při realizaci projektu

 • Papírování a obavy z dodržování termínů v průběhu projektu můžete nechat na nás.
 • Budeme pro Vás projekt řídit tak, aby Vám bylo z dotace proplaceno vše, na co máte nárok.
 • Zajistíme kontakt s příslušnými úřady.

Zajištění udržitelnosti projektu

 • Zajistíme připravenost Vašeho projektu při kontrolách a auditech.
 • Pohlídáme za Vás dodržení pravidel povinné publicity.
 • Pomůžeme Vám s přípravou návazných projektů.

Realizaci výběrových řízení pro výběr dodavatele

 • Zorganizujeme pro Vás výběrová řízení podle příslušných pravidel i podle Zákona o veřejných zakázkách.
 • Připravíme pro Vás všechny důležité dokumenty a převezmeme za Vás administrativu.
 • Společně s našimi odborníky na veřejné zakázky Vám pomůžeme v jakékoliv neobvyklé situaci (podaná námitka, nález kontroly, existence jen jednoho dodavatele a další)

Od roku 2016 můžete získat dotaci online! Jsme provozovateli portálů MůjGrant a GrantExpert, kde máte možnost využít naše know - how z oblasti dotačního poradenství v inovativně-interaktivní formě z pohodlí Vašich kancelářských křesel.