Dotační poradentsví, Naviga4

Dotační poradentsví

Poskytujeme profesionální služby dotačního poradenství. Připravujeme žádosti o dotace pro firmy, státní správu, města a kraje. Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti s dotačními programy jako jsou strukturální fondy EU, národní dotační programy, investiční pobídky, programy pro financování vědy a výzkumu, infrastruktury a regionálního rozvoje. 

Naše služby pokrývají celý projektový cyklus od nalezení vhodného dotačního programu, zpracování žádosti o dotaci, asistenci v průběhu realizace projektu, organizaci výběrových řízení, monitoring a reporting projektu.

Proč s námi spolupracovat? 

Nabízíme:

Analýzu možností čerpání a přípravu žádosti o dotaci

 • Budeme s Vámi konzultovat projektový záměr a pomůžeme Vám ho přesně definovat.
 • Posoudíme, zda je možné pro Váš záměr získat dotaci.
 • Nalezneme ty nejvhodnější zdroje financování.
 • Připravíme s Vámi kompletní žádost o dotaci takovým způsobem, aby byla v souladu s pravidly daného dotačního programu.

Asistenci při realizaci projektu

 • Papírování a obavy z dodržování termínů v průběhu projektu můžete nechat na nás.
 • Budeme pro Vás projekt řídit tak, aby Vám bylo z dotace proplaceno vše, na co máte nárok.
 • Zajistíme kontakt s příslušnými úřady.

Zajištění udržitelnosti projektu

 • Zajistíme připravenost Vašeho projektu při kontrolách a auditech.
 • Pohlídáme za Vás dodržení pravidel povinné publicity.
 • Pomůžeme Vám s přípravou návazných projektů.

Realizaci výběrových řízení pro výběr dodavatele

 • Zorganizujeme pro Vás výběrová řízení.
 • Připravíme pro Vás všechny důležité dokumenty a převezmeme za Vás administrativu.
 • Společně s našimi odborníky na veřejné zakázky Vám pomůžeme v jakékoliv neobvyklé situaci (podaná námitka, nález kontroly, existence jen jednoho dodavatele a další)

Od roku 2016 můžete získat dotaci online! Jsme provozovateli portálů MůjGrant a GrantExpert, kde máte možnost využít naše know - how z oblasti dotačního poradenství v inovativně-interaktivní formě z pohodlí Vašich kancelářských křesel.

Sn__mek_obrazovky_2017_08_08_v__9.12.16.png